πίσω | τύπωσε

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας υπόσχεται η QVA149 στους ασθενείς με ΧΑΠ


Η δραστική ουσία QVA149 προσφέρει ανώτερη, ταχεία και παρατεταμένη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και μειώνει σημαντικά τη δύσπνοια των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), σύμφωνα με στοιχεία από το πρόγραμμα κλινικών μελετών IGNITE που παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS), στην Ισπανία.

Από την ημερήσια χορήγηση της δραστικής ουσίας QVA149 (βρωμιούχο γλυκοπυρρόνιο) σε 4.891 ασθενείς με ΧΑΠ που είχαν λάβει μέρος στο πρόγραμμα κλινικής δοκιμής IGNITE (μελέτες SHINE, ILLUMINATE και SPARK) διαπιστώθηκε ταχεία και παρατεταμένη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας και σημαντική μείωση της δύσπνοιας, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μια ιδιαίτερη θετική εξέλιξη προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΧΑΠ, συγκριτικά με όλες τις υπό σύγκριση ουσίες.

Η υπό αξιολόγηση ουσία QVA149 είναι ένας συνδυασμός σταθερής δόσης δύο βρογχοδιασταλτικών, της μηλεϊνικής ινδακατερόλης (ενός β2-αδρενεργικού αγωνιστή μακράς δράσης - LABA) και του βρωμιούχου γλυκοπυρρονίου (ενός μακράς δράσης μουσκαρινικού ανταγωνιστή) που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους επαγγελματίες υγείας ως μεμονωμένες θεραπείες της ΧΑΠ.

Η QVA149 έδειξε ένα καλό προφίλ ασφάλειας, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων θεραπείας (placebo, ινδακατερόλη 150 mcg, βρωμιούχο γλυκοπυρόννιο 50 mcg, τιοτρόπιο 18 mcg , SFC 50 mcg/500 mcg) στη συχνότητα των σοβαρών και μη ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τον Ιούλιο του 2013, η QVA149 έλαβε θετική γνωμοδότηση για έγκριση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) ως βρογχοδιασταλτική θεραπεία συντήρησης για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ενήλικες ασθενείς με ΧΑΠ.Πηγή: Cypriahealth

© Copyright - LiveNews  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε